FANDOM


Telepatia – ogólnie pojęta możliwość komunikacji pomiędzy formami życia bez użycia żadnych znanych człowiekowi zmysłów. Nazwa pochodzi od greckich słów tele (daleki) i patheia (uczucie).

Umiejętność czytania w myślach i prowadzenia mentalnych rozmów (nawet z wieloma stworzeniami naraz) posiadają wyłącznie pół-smoki. Ograniczenia możliwości nawiązania łącza mentalnego zależne są od więzi łączących rozmówców, ich zaawansowania oraz w mniejszym stopniu odległości ich dzielącej. Przykładowo przyjaciele będą mieli lepszą szansę na nawiązanie łącza przy odległości równej 20 tys. km, niż nieznajomi z odległości 5 km.

Każde stworzenie ma swój własny głos mentalny, często zbliżony do tego zwykłego. Ma on zwykle cichy pogłos lub szum i często jest odzwierciedleniem charakteru danego osobnika.

Nawiązanie łącza jest zależne od nadawcy (pół-smoka). Myśli rozmówców mogą swobodnie przepływać pomiędzy ich umysłami, jednak bardziej zaawansowani potrafią "udostępniać" tylko te myśli, które chcą. Łącze mentalne z więcej niż jednym rozmówcą przypomina pajęczą sieć - każdy z rozmówców ma bezpośrednie połączenie ze wszystkimi. Działą to na zasadzie zwyczajnej rozmowy z tym wyjątkiem, że mogą ją usłyszeć tylko "podpięci" do łącza mentalnego raz niezależny pół-smok podsłuchujący rozmowę.

Drogą telepatyczną można przesyłać wspomnienia, obrazy, myśli w formie słów lub uczucia. Czytający w myślach zazwyczaj jest w stanie słyszeć tylko bieżące myśli wielu stworzeń w promieniu kilometra. Bardziej zaawansowany czytelnik potrafi "wyłączyć" tą umiejętność, lub skupić się na konkretnym osobniku.

Istnieją sposoby na obronę przed tzw. "Złodziejami myśli"[1] i jest to budowanie mentalnych zapór[2].

  1. Osobny artykuł: Złodziej myśli
  2. Osobny artykuł: Zapory mentalne