FANDOM


Smok - inaczej Pół-smok lub Pół-człowiek, Smokołak, Zmiennokształtny smok.

Termin Edytuj

Wyżej wymienione nazwy odnoszą się do, wbrew pozorom, smoka mogącego zmieniać się w człowieka. Tak więc "Smok" to jakby osobny gatunek silnie związany ze smoczą rasą. Nazwy "pół-smok" i inne są zatem nieprawdziwe, ponieważ określają człowieka zmieniającego się w smoka.

Charakterystyka Edytuj

Najważniejsze, co wyróżnia Smoki to umiejętność zmiany w człowieka. Oprócz tego mają zazwyczaj bardziej wyostrzone zmysły, są szybsze i silniejsze. Mogą również "dzielić się" swoimi umiejętnościami specjalnymi, których jest więcej niż u zwykłych gadów.

Co ciekawe, Smok może zrezygnować z przemian i pozostać w ciele gada lub człowieka. Jeżeli założy rodzinę, u któregoś z jego potomków może uaktywnić się Smoczy gen. Osobnik ten będzie więc czystej krwi ze względu na przodków tego samego gatunku. Przykładem Smoka, syna ludzi jest Faeriok z Jaskrina, a potomkami smoków są <imię> i <imię>, choć jego młodszy brat nie odziedziczył już genu przemiany.

Smoki dojrzałość osiągają w wieku dwudziestu lat i od tego czasu ich ludzka postać pozostaje właściwie niezmienna (oznaki starzenia pojawiają się dopiero około trzy setnego roku życia), natomiast smocza postać zdobywa cechy charakterystyczne dla danego gatunku (dłuższe rogi, więcej płatów czujkowych, mech). Średnia długość życia Smoka to około czterysta lat.

Podobnie jak u większości skrzydlatych gadów, Smoki mają jednego partnera na całe życie. W przypadku, jeżeli jedno zginie, drugiemu automatycznie skraca się życie, co oznacza po prostu wcześniejszą śmierć. Nie udało się jednak jak dotąd w żaden sposób tego wytłumaczyć.

Występowanie Edytuj

Obecnie nie ma już konkretnego miejsca zamieszkanego przez Smoki, ponieważ zależy to od nich samych. Jednak w latach 2000 - 2031 największym skupiskiem Smoków, był dom Anji, w którym mieszkało swego czasu aż 9 osobników.

Dieta Edytuj

Z dietą jest podobnie jak z występowaniem. Smoki są wszystkożerne i ich odżywianie zależy od tego, co akurat im pasuje. Istnieją oczywiście wyjątki, takie jak Anja, wegetarianka lub Ada, ograniczająca się do ryb.

Słabości Edytuj

Zasadniczo słabością jest podatność na hipnozę Alfy Smoka, jednak oprócz tego każdy osobnik posiada jakieś swoje słabości, jak np. uszkodzony któryś ze zmysłów. Jako Pół-ludzie są odporne na smoczymiętkę (co oczywiście nie znaczy, że nie działa na nie jak środek usypiający) i smoczy korzeń, nie mają problemów z węgorzami.

Moce i umiejętności Edytuj

Oprócz telepatii (u jednych lepiej rozwiniętej, u innych słabiej), która jest właściwa dla wszystkich, Smoki posiadają średnio od trzech od pięciu dodatkowych mocy. Każda jest indywidualna i żadne się nie powtarzają. Wyjątkiem jest, kiedy rodzice oddają swoje moce potomstwu, jednak nawet wtedy nie ma dwóch ów o tych samych umiejętnościach. Oczywiście istnieją różne warianty danej mocy, jak np. kamuflaż - Ada zmienia się w cień, Misza w mgłę Aura po prostu staje się niewidzialna, ale wszystkie pozostają materialne, w przeciwieństwie do <imię>, który może się dematerializować pozostając widzialnym. Również wyróżniamy cały wachlarz psychokinetycznych umiejętności, które mogą się łączyć dowolnie, dając Smokowi możliwość panowania nad pogodą lub władanie żywiołami, a także manipulację powietrzem czy telekineza lub nawet jej ina wersja umożliwiająca poruszanie żywymi organizmami.

Alfy dodatkowo posiadają umiejętność hipnozy oraz zazwyczaj o jedną lub dwie umiejętności więcej od zwykłego Smoka.

Moce znanych ów:

 • Kamuflaż: zmiana w cień, niewidzialność, dematerializacja
 • Parapsychologia, psychokineza, iluzje: atmokineza (panowanie nad pogodą), telekineza, wizje przyszłości, manipulacja organizmami żywymi, tworzenie iluzji wzroku, władanie żywiołami (aerokineza+hydrokineza+pirokineza+elektrokineza+geokineza), teleportacja, telepatia, hipnoza, perswazja, manipulacja uczuciami, powodowanie haluzynacji, chronkineza (tu, zwalnianie czasu)
 • Paraliż i biokineza: "zamrażanie" wzrokiem, pozbawianie zmysłów, jad, leczenie, zmiennokształtność (inne gatunki oprócz własnego), zmienianie kolorów obiektów/stworzeń, bilokacja
 • Umysłowe: ukrywanie wspomnień, wszczepianie myśli

Dla twórców ów - przykładowe nieużywane moce: Edytuj

 • Iluzje: tworzenie iluzji smaku/zapachu/dźwięku/strachu (ofiarę "atakują" jej lęki)
 • Biokineza: powodowanie senności

Alfa[1] Edytuj

Krew i pochodzenie Edytuj

Alfą może zostać Smok dowolnego gatunku i płci. Jedynym warunkiem jest, aby był czystej krwi. Jak wiadomo, Smoki, w przeciwieństwie do gadów nie muszą dobierać się gatunkowo, zatem możliwe są krzyżówki. W takim wypadku rodzą/wykluwają się najczęściej bliźnięta o dwóch gatunkach. Są one wtedy mieszańcami. Natomiast czystej krwi jest Smok, który na trzy pokolenia wstecz (rodzice, ich rodzice i kolejni) ma Smoki jednego gatunku. W przypadku, jeżeli w trzecim (nie później) pokoleniu licząc od najmłodszego osobnika po jednej ze stron (matki lub ojca) pojawiają się dwa różne gatunki, ale w rodzinie drugiego rodzica były przynajmniej dwie Alfy, "krew czyści się" (jeżeli Alf nie było, nie).

Smok staje się Alfą w dniu swoich dwudziestych urodzin, kiedy odkrywa ostatnią umiejętność i osiąga pełnię możliwości hipnozy i telepatii.

Pojedynek lub współpraca Edytuj

Kiedy dochodzi do konfrontacji dwóch dorosłych Alf zaczynają się wzajemnie blokować, ponieważ jak wiadomo, lider może być tylko jeden. W takiej sytuacji dochodzi do walki i zwycięzca zostaje władcą fauny.

Możliwe jest, aby Alfy przeciwnej płci połączyły swoje siły, które się podwajają. Może to jednak nastąpić tylko i wyłącznie z woli obu Smoków. Wtedy też przestaną się blokować.

Konkurować nie musi również rodzeństwo o silnych więzach, jednak w tym przypadku ich władza nie powiększa się, a dzieli na pół.

Ciekawostki Edytuj

 • Smoki są silniejsze, szybsze i mają lepsze zmysły oraz są inteligentniejsze od ich zwykłych braci.
 • Alfy zazwyczaj mają ponadprzeciętne rozmiary jak dla danego gatunku.
 • Smok może zrezygnować z przemian i pozostać w ciele gada lub człowieka. Jeżeli założy rodzinę, u któregoś z jego potomków może uaktywnić się Smoczy gen, a wtedy będzie on czystej krwi ze względu na przodków tego samego gatunku.
 • Walka Alf składa się na fizyczną potyczkę oraz wzajemne hipnotyzowanie się, w celu wyparcia świadomości przeciwnika.

Znane Smoki Edytuj

 1. Alfa - osobny artykuł: